• Τηλέφωνο Ιατρού
  • +30 6940275080

Καθημερινά κατόπιν ραντεβού (17.00 - 21.30)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μία αρχική μελέτη ύπνου πραγματοποιείται κατ'οίκον με την χρήση της συσκευής ResMed ApneaLink, η οποία έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει την αναπνοή Cheyne-Stokes (CSR). Είναι μια πρακτική και εύχρηστη συσκευή, που παράγει ακριβείς μετρήσεις, που επιτρέπουν την αξιόπιστη ερμηνεία τους. 

Μία αρχική μελέτη ύπνου πραγματοποιείται κατ'οίκον με την χρήση της συσκευής ResMed ApneaLink, η οποία έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει την αναπνοή Cheyne-Stokes (CSR). Είναι μια πρακτική και εύχρηστη συσκευή, που παράγει ακριβείς μετρήσεις, που επιτρέπουν την αξιόπιστη ερμηνεία τους.  

Νυχτερινή οξυμετρία είναι ο προσδιορισμός του κορεσμού του οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γίνεται πλέον αναίμακτα και με μεγάλη ακρίβεια μέσω της μεθόδου της παλμικής οξυμετρίας (SpO2).

Η μεταβολή της τιμής του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα κατά τη διάρκεια του ύπνου θεωρείται η σημαντικότερη παράμετρος για τον εντοπισμό απνοιών.

Χρησιμεύει όμως και σε άλλες καταστάσεις όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια προκειμένου να διασαφηνισθεί αν ο ασθενής χρήζει χορήγησης οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη 2, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71202

Τηλέφωνο:

+30 6940275080
+30 2815107970
e-mail:

info@konstantinospigakis.gr
k_pigakis@yahoo.gr

Search