Ο Λειτουργικός Έλεγχος της Αναπνοής είναι μια σειρά εξετάσεων/δοκιμασιών, που δίνουν μια εικόνα της λειτουργικότητας των πνευμόνων. 

Πιο συχνή και γνωστή εξέταση είναι η απλή Σπιρομέτρηση, η οποία είναι βασική εξέταση για την διάγνωση, αλλά και την παρακολούθηση μιας σειράς πνευμονολογικών παθήσεων. 

Οι επόμενες πιο συχνές εξετάσεις είναι η μέτρηση Στατικών Όγκων και η μέτρηση της Διαχυτικής Ικανότητας των πνευμόνων.