Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως πχ. στη προσβολή των αναπνευστικών μυών λόγω νευρομυϊκής πάθησης, θα χρειασθεί να γίνουν και άλλες, ακόμα πιο ειδικές λειτουργικές εξετάσεις. Στη προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να ελεγχθεί η λειτουργική κατάσταση των αναπνευστικών μυών μετρώντας τη MIP (μέγιστη εισπνευστική πίεση) και τη ΜΕΡ (μέγιστη εκπνευστική πίεση).