Πρόκειται για ένα τρόπο εύκολο και αναίμακτο που μετρά με πολύ καλή ακρίβεια τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε Ο2. Είναι το κλασικό «μανταλάκι» που βάζει ο Πνευμονολόγος στο δάκτυλο τoυ ασθενούς. Αντανακλά τη μερική πίεση του Ο2 στο αρτηριακό αίμα, όμως η μέθοδος αυτή έχει ένα σοβαρό περιορισμό: δεν μπορεί να προσδιορίσει άλλες παραμέτρους, χρήσιμες για τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης των πνευμόνων, όπως διοξείδιο του άνθρακα και pH.