Η εξέταση γίνεται στο Εργαστήριο της Εργοσπιρομετρίας της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, σε κυλιόμενο τάπητα (δηλ. όπως το απλό test κοπώσεως), παρουσία Πνευμονολόγου και Καρδιολόγου.

Μερικές από τις ενδείξεις της εξέτασης: δύσπνοια αδιευκρίνιστης αιτιολογίας, νοσήματα των Πνευμόνων (π.χ. εκτίμηση της ικανότητας για άσκηση και της ένδειξης για Οξυγονοθεραπεία στην Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και στις Διάμεσες Πνευμονοπάθειες), νοσήματα της Καρδιάς (π.χ. Στεφανιαία Νόσος, Μυοκαρδιο-πάθειες, Βαλβιδοπάθειες), προεγχειρητική λειτουργική εκτίμηση ασθενών υποψήφιων για πνευμονεκτομή (π.χ. λόγω καρκίνου του πνεύμονα) κ.ά.