Η συσκευή ApneaLink της  ResMed αναλύει και επαληθεύει αυτόματα:  

  • Τον δείκτη απνοιών- υποπνοιών (Apnea-hypopnea index),
  • Τον περιορισμό της εκπνευστικής ροής
  • Και τον δείκτη αποκορεσμού του οξυγόνου (Oxygen desaturation index).