Η χρήση του υπερηχογραφήματος πνεύμονα ως διαγνωστικού μέσου στην πνευμονολογική κλινική πράξη είναι πολύ πρόσφατη στην Ελλάδα. Η διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου παθήσεων του θώρακα απαιτεί συγκεκριμένη εκπαίδευση. Είναι ελάχιστα διαδεδομένη εξέταση στη χώρα μας, όχι ευρέως γνωστή και ως εκ τούτου δεν συστήνεται από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Έχοντας λάβει ειδική εκπαίδευση, διαθέτουμε φορητό υπερηχοτομογράφο για τη πραγματοποίηση διαθωρακικής υπερηχογραφίας.

Ιδιαίτερα στις πλευριτικές συλλογές, είναι μια εξέταση που δίνει σε πραγματικό χρόνο, άμεσα, πολύ ακριβείς πληροφορίες για το μέγεθος, τη θέση και ενίοτε για την φύση της πλευριτικής συλλογής, υπερέχοντας ακόμα και της αξονικής τομογραφίας του θώρακα. Ο διαθωρακικός υπέρηχος, ενδείκνυται ακόμα και για ασθενείς οι οποίοι αδυνατούν να προσέλθουν για διαγνωστικό έλεγχο σε νοσοκομείο/κλινική. Η διαγνωστική μέθοδος ελέγχου, αποτελεί επίσης ασφαλή, εναλλακτική επιλογή για ασθενείς μικρής ηλικίας και παιδιά, ή ασθενείς ιδιαίτερα επιβαρυμένους από πολλαπλές ακτινογραφίες ή αξονικές θώρακος.