Νυχτερινή οξυμετρία είναι ο προσδιορισμός του κορεσμού του οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γίνεται αναίμακτα και με μεγάλη ακρίβεια μέσω της μεθόδου της παλμικής οξυμετρίας (SpO2).

 
Η μεταβολή της τιμής του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα κατά τη διάρκεια του ύπνου θεωρείται η σημαντικότερη παράμετρος για τον εντοπισμό απνοιών.

Χρησιμεύει όμως και σε άλλες καταστάσεις όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια προκειμένου να διασαφηνισθεί αν ο ασθενής χρήζει χορήγησης οξυγόνου κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ο κορεσμός του οξυγόνου μετράται μέσω ενός μαλακού αισθητήρα δακτύλου που καταγράφει σε όλη τη διάρκεια του ύπνου τον κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα καθώς και την καρδιακή συχνότητα.

Η νυχτερινή οξυμετρία βοηθάει τον γιατρό να κρίνει εάν ο εξεταζόμενος χρήζει περαιτέρω διερεύνησης με μελέτη ύπνου κατ΄οίκον ή με πλήρη πολύ-υπνική μελέτη στο σπίτι ή σε εργαστήριο ύπνου.

Η νυκτερινή οξυμετρία αποτελεί μια σημαντική εξέταση για:

 • τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
 • ασθενείς με νοσήματα αναπνευστικά ή καρδιολογικά που πρέπει να εκτιμηθεί η ανάγκη νυκτερινής οξυγονοθεραπείας.
 • λειτουργεί σαν μια αρχική αξιολόγηση των διαταραχών αναπνοής στη διάρκεια του ύπνου.

 

 

Βιβλιογραφία
 1. Johns MW. Daytime sleepiness, snoring, and obstructive sleep apnea. The Epworth Sleepiness Scale. Chest 1993; 103:30.
 2. Hossain JL, Ahmad P, Reinish LW, et al. Subjective fatigue and subjective sleepiness: two independent consequences of sleep disorders? J Sleep Res 2005; 14:245.
 3. Chervin RD. Sleepiness, fatigue, tiredness, and lack of energy in obstructive sleep apnea. Chest 2000; 118:372.
 4. Myers KA, Mrkobrada M, Simel DL. Does this patient have obstructive sleep apnea?: The Rational Clinical Examination systematic review. JAMA 2013; 310:731.
 5. Subramanian S, Guntupalli B, Murugan T, et al. Gender and ethnic differences in prevalence of self-reported insomnia among patients with obstructive sleep apnea. Sleep Breath 2011; 15:711.
 6. Bajwah S, Ross JR, Wells AU, et al. Palliative care for patients with advanced fibrotic lung disease: a randomised controlled phase II and feasibility trial of a community case conference intervention. Thorax 2015; 70:830.
 7. Russell MB, Kristiansen HA, Kværner KJ. Headache in sleep apnea syndrome: epidemiology and pathophysiology. Cephalalgia 2014; 34:752.
 8. Neau JP, Paquereau J, Bailbe M, et al. Relationship between sleep apnoea syndrome, snoring and headaches. Cephalalgia 2002; 22:333.
 9. Goksan B, Gunduz A, Karadeniz D, et al. Morning headache in sleep apnoea: clinical and polysomnographic evaluation and response to nasal continuous positive airway pressure. Cephalalgia 2009; 29:635.
 10. Wallace A, Bucks RS. Memory and obstructive sleep apnea: a meta-analysis. Sleep 2013; 36:203.