Από τις εξετάσεις που παρουσιάσαμε περιληπτικά (και οι οποίες είναι μόνο αυτές που ελέγχουν την λειτουργικότητα των πνευμόνων), φαίνεται ότι και η Πνευμονολογία έχει οφεληθεί στο έπακρο από τη σύγχρονη τεχνολογία. Πριν από λίγες δεκαετίες ήταν αδύνατο να σκεφθεί κανείς ότι πολλές από αυτές θα μπορούσαν να γίνουν εκτός ερευνη-τικού εργαστηρίου, με απλές και οικονομικά προσιτές συσκευές.

Το Εργαστήριο Ελέγχου της Αναπνευστικής Λειτουργίας εφοδιάζει τον σύγχρονο Πνευμονολόγο με ειδικές πληροφορίες που τον βοηθούν καθοριστικά για να αντιμετωπίσει ευκολότερα και αποτελεσματικότερα τους ασθενείς που πάσχουν από νοσήματα του Αναπνευστικού. Βέβαια δεν φθάνουν μόνο οι ειδικές πληροφορίες του Εργαστηρίου, είναι απαραίτητες και η άριστη κλινική γνώση και η εμπειρία που θα πρέπει ο κλινικός γιατρός να κατέχει γύρω από το αντικείμενο των νοσημάτων του αναπνευστικού.